Strona wygasła! mamfirme.pl

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze mamfirme.pl, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

publikacje


PUBLIKACJE:

a) autorskie

Bogdanowska Z.:

 • Spirala wzajemnych wzmocnień motorem do podejmowania działań przez osoby z zaburzoną płynnością mówienia [w:] Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Zmienić jakość życia – społeczne korzyści terapii jąkania”, UMK Toruń,  19.10.2013 r.,
 • Budowanie strefy współdziałania. Wykorzystanie wiedzy rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka [w:] Materiały ze szkolenia „Przygotowanie liderów do realizacji programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym”, 15-17 maja 2013 r., www.ore.edu.pl ,
 • Karta obserwacji dziecka dwuletniego [w:] Materiały ze szkolenia „Przygotowanie liderów do realizacji programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym”, 15-17 maja 2013 r. , www.ore.edu.pl ,
 • Słuchać, jak to łatwo powiedzieć… Możliwości zapobiegania zaburzeniom słuchu i przetwarzania słuchowego [w:] Dyslalia w polskiej teorii i praktyce logopedycznej. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej, red. nauk. W. Brejnak, E. Wolnicz-Pawłowska, Wyd. UKSW, Warszawa 2011,
 • Słowo – najważniejsze w przekazie medialnym, (2011), www.logopeda.pl,
 • Johansen …i słyszysz więcej (2010), http://logopeda.pl/Johansen--i-slyszysz-wiecej,569,
 • Twój głos – Twoja wizytówka, Kajet - Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy Nr 1/2010(83); www.logopeda.pl ; www.logopeda.org.pl,
 • Edu – komputer. Pomyśl - zanim wybierzesz multimedialny program dla dzieci (2010), http://logopeda.pl/temat-miesiaca/Edu-%E2%80%93-komputer--Pomysl-zanim-wybierzesz-multimedialny-program-dla-dzieci,468,
 • Rodzice a autyzm ich dziecka, (2010), http://logopeda.pl/zaburzenia-rozwoju/Rodzice-a-autyzm-ich-dziecka,394,
 • Jąkanie wczesnodziecięce. Jak podjąć właściwe działania? [w:] Kajet - Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy Nr 5/2009 (82), www.logopeda.pl; www.logopeda.org.pl; www.frogos.org.pl; www.ppp2.ovh.org,
 • Rozwojowa niepłynność mówienia - powód do troski nie do lęku , [w:] Kajet - Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy Nr 4/2009 (81), www.logopeda.pl, www.logopeda.org.pl, www.frogos.org.pl, www.ppp2.ovh.org,
 • Oddech w emisji głosu (2009), http://logopeda.pl/logopeda-radzi/Oddech-w-emisji-glosu,332,
 • Rola słuchu w emisji głosu (2009), http://logopeda.pl/logopeda-radzi/Rola-sluchu-w-emisji-glosu,334,
 • Zestaw ćwiczeń emisji głosu - na rozgrzewkę (2009), www.logopeda.pl,
 • Program wczesnego wspomagania rozwoju - czym jest i dla kogo? (2009) www.logopeda.pl,
 • Znaczenie słuchu w rozwoju mowy dziecka (2009), www.logopeda.pl,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – SŁUCH, [w:] Kajet – Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy Nr 1/2008 (73); www.ppp2.ovh.org,
 • Jąkanie, to problem do rozwiązania, [w:] Kajet – Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy Nr 5/2007 (72), www.frogos.org.pl, www.logopeda.pl, www.ppp2.ovh.org,
 • Wykorzystanie komputera w edukacji dzieci, [w:] Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji, p. red. M.Suświłło, Wyd.UWM, Olsztyn 2006,
 • Współpraca poradni, przedszkola i rodziny we wspomaganiu rozwoju mowy dziecka (w oparciu o program autorski „Chcę mówić pięknie”), [w:] Kajet – Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy Nr 3/2006 (65),
 • Multimedialne programy edukacyjne wspomagające diagnozę i terapię logopedyczną, [w:] Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy. Wybrane zagadnienia, p. red. L. Hurło, M. Zaorskiej, Olsztyn 2005,
 • Multimedialne wspomaganie wczesnej edukacji, [w:] Zreformowana wczesna edukacja – od refleksji ku działaniom nauczyciela, red. naukowa M. Nowicka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2005,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kontekst logopedyczny (w oparciu o program autorski) [w:] Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy. Wybrane zagadnienia, p. red. L. Hurło, M. Zaorskiej, Olsztyn 2005,
 • Miejmy swój udział w dojrzałości szkolnej dziecka, [w:] O pomyślny start ucznia w szkole, Biuletyn Informacyjny PTD Nr 23, wydanie specjalne p. red. W. Brejnaka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2002,
 • Chcę mówić pięknie, [w:] Kapitan Muzyczka Nr 40 – dwutygodnik dla dzieci i nauczycieli, Wyd. Erwico, Rzeszów 2002,
 • Z logopedą od kołyski. Coraz więcej dzieci z wadami wymowy, [w:] Gazeta Olsztyńska 17 maja 2001r.,
 • Warsztaty logopedyczne „Komputer w logopedii – możliwości wykorzystania”, [w:] Biuletyn Logopedyczny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Nr 2(5)2001,

b) współautorskie:

 • Bogdanowska Z., Kwiatkowska A.: Współpraca z rodzina i szkołą w obszarze procesu terapeutycznego [w:] Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, p. red. nauk. L. Hurło, Łódź 2011,
 • Bogdanowska Z., Kwiatkowska A.: Wspomaganie procesu komunikacji dzieci i młodzieży z niepłynnością mówienia w oparciu o program "Mówię płynnie", KAJET Nr3/2009(80),
 • Bogdanowska Z., Bugaj A., Drężek J., s. Majerczyk M.: Rodzic na plus. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Wspierać i być wspieranym, cz.2, Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2008,
 • Bogdanowska Z., Szleszyńska A.: Akcja badania słuchu w Olsztynie. Co piąte polskie dziecko źle słyszy, [w:] Gazeta Olsztyńska 13 czerwca 2002r.